Slik henger det sammen

Dagens Næringsliv har i flere artikler på forsommeren satt søkelyset på Ovf og fondets bruk av penger. Styreleder Stephan Jervell redegjør 19. juli for virksomhetens forvaltning.  

De faktiske forhold knyttet til fondets forvaltning, samt lovverket Ovf er knyttet til,  blir beskrevet i artikkelen.  Les den her :   

Dagens Næringsliv 19juli _2017

Skriv ut