Stavanger bispegard ligger på en høyde tett på byen

Opplysningsvesenets fond har vunnet saken om Stavanger bispegard i Høyesterett.

Høyesteretts domsslutning er klar, men selve dommen er enda ikke offentliggjort

Det som er klart, er at fondet har vunnet fram. Det betyr at Høyesterett erkjenner at fondet har vært og er eier av eiendommen, og at motpartens rett til å få eiendommen tilbake er ugyldig etter Lov om løysingsrettar.

Motparten gikk til sak for å få loven kjent ugyldig og eiendomsretten til eiendommen overført til seg gratis. Det er gledelig ikke bare for fondet, men for alle som eier fast eiendom med gamle heftelser på, at Høyesterett ikke har satt loven til side. Høyesteretts begrunnelse for dommen er ikke offentliggjort pr 10.10.

Skriv ut