Karlsøy i Troms

Ledig stilling i fondets Arealbank

Er du interessert i eiendom, historie og utvikling? 

Opplysningsvesenets fond søker ny arealforvalter.    

Opplysningsvesenets fond er landets åttende største grunneier og har en stor eiendomsportefølje. Denne er spredt over hele landet. Arealforvaltere i Arealbanken innehar en viktig oppgave med å jobbe for en hensiktsmessig utvikling av fondets arealer. Arealbanken ivaretar den strategiske, langsiktige og kommersielle dimensjonen av fondets grunneierrolle

Skriv ut