Medarbeidere på seilas med Christian Radich september 2019

Ledig stilling

Prosjektstilling på et nytt område

Som en følge av Stortingsmeldingen om OVF og delingsprosjektet er det nyopprettet prosjektstilling i OVF

Opplysningsvesenets fond har også en ledig stilling som regnskapsmedarbeider

Skriv ut