Julegaven går til veldedige organisasjoner

Årets julegave til de som trenger det mest

Opplysningsvesentes har i år som i fjor valgt å gi sin julegave til veldedige formål. En avstemning blant ledere og medarbeider viste et tett løp til fire gode formål. Pengegave fra Ovf fordeles til :

Stiftelsen Petter Uteligger - som driver omsorg for vanskligstilte personer som på grunn av rus eller andre forhold har problemer med å mestre dagligliv og arbeidsliv.  
Aktiv mot kreft - et sykkelprosjekt både som forebyggelse mot kreft og for kreftrammede. 
Plan Norge - ansatte i fondet har fire fadderbarn og gir organisasjonen ytterlige støtte.
Kirkens Nødhjelp -  som siden 1947 har drevet nødhjelp over store deler av verden.     
Stiftelsen Petter Uteligger skriver tilbake :   Så hyggelig at dere ønsker å gi til Stiftelsen Petter Uteligger. Takk  for at dere bryr dere. Disse pengene vil kunne gi mange lyspunkter for folk med utfordringer ift rus.

 

 

Skriv ut