Jord og kvote til til leie på Snåsa prestegård

Snåsa prestegård i Trøndelag har jord og melkekvote ledig. 

Fra driftssesongen  2019 er jord- og melkekvote ledig for leie på Snåsa prestegård.

Jord: Ihht. «gårdskart» 240 dekar fulldyrka og 25 dekar innmarksbeite.

Melkekvote: Grunnkvote 2017; 117.254 liter (disponibel 114.909 liter)

Jord og kvote kan leies separat eller samlet. I søknaden opplyses om søker, aktuelt leieobjekt og pris.  Den 13. juni kl. 12-14 vil Ovf ha visning på gården.

Søknad om leie sendes: Opplysningsvesenets fond, PB. 535 Sentrum, 0105 Oslo – event. ovf@ovf.no

For nærmere informasjon kan kontaktes:  Ivar Tollan, mobil 920 67 040 el. 23 081513,

e-post: ivt@ovf.no

Søknadsfrist: 29. juni 2018.

 

Skriv ut