Verdifull historie fra Ovfs prestegårder; Lesja, Nesset, Meldal og Verdal og Selje.

Prestegårdshistorier

- Selje prestegard gjennom 200 år - er siste bok i serien om kulturhistoriske prestegarder fra Ovf. Bokserien på fem forteller om prester, gårdsdrift og i første rekke om livet på den enkelte prestegård i fondets eie.

Bokheftet om Selje prestegard skiller seg fra de andre bokheftene om Lesja, Nesset, Meldal, Verdal prestegarder fordi prestegarden opprinnelig lå på selve klosterøya, hvor Norges eldste bispedømme lå. I boka knyttes tråder fram til vår egen tid. Her kan vi lese om Sigrid Undset som blir nektet tomt på den sagnomsuste øya fordi presten i 1917 var redd for et katolsk oppsving. De fem bokheftene fra fondets prestegårder gir et innblikk i en annen tid hvor presten måtte søke departementet om å installere elektrisitet og telefon, eller måtte få tillatelse til å innlegge bad i huset. Grunnlaget for bøkene er et stort arkivmateriale, med gamle kart og viktig brev til og fra Kirkedepartementet. Bøkene gir også god innsikt i forvalterhistorien.

Et stort og viktig arkivmateriale

Bokprosjektet har vært et samarbeid mellom Romsdalsmuseet og Ovf. Bøkene er i salg gjennom Selja forlag eller Opplysningsvesenets fond på e-post: ovf@ovf.no  og merkes kjøp av prestegårdsbok. .

Bokheftene er på 58 sider og koster 200 kroner pr. stk. 

Tilbud for alle fem bøkene: 800 kr.

Skriv ut