Clemens Eiendom har flere boligprosjekter i landet. Her fra høstens befaring på Rakkestad hvor CE gjennom utbygningsselskapet Prestegårdsskogen AS i flere år har utviklet et tomteareale med boliger.

Endringer i ledelsen i Clemens Eiendom

Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond og driver eiendomsutvikling på fondets arealer. Selskapet ivaretar også rollen som eier og forvalter av fondets elleve næringseiendommer.     

Styret i Clemens Eiendom har konstituert Knut Halvor Hansen (56) som leder av selskapet frem til julen 2016. Han trer derfor ut av styret i Clemens Eiendom for det samme tidsrommet, og erstattes av Lars Svensen i denne rollen i samme periode. 

Stillingen som konstituert daglig leder er tilpasset de øvrige løpende oppdrag Knut Halvor Hansen utfører i rådgivningsselskapet ByKon.

 - Vi setter stor pris på Knut Halvor Hansens kompetanse i styret for Clemens Eiendom, og er glad for at han i en overgangsperiode er villig til å  til å ta på seg rollen som daglig leder, sier Ole-Wilhelm Meyer, styreleder i Clemens Eiendom og direktør i Opplysningsvesenets fond.

Skriv ut