Detalj fra Skjeberg prestegård.

Partnere / forvaltere

Ovf samarbeider med flere norske og internasjonale eksperter innen kapitalforvalting.

Rådgivning

Ovf har inngått avtale med Grieg Investor i tilknytning til rådgiving og rapportering for finansporteføljen. Videre har fondet etablert samarbeid med DNV GL hva angår oppfølging av det etiske regelverket. Når det gjelder screening av porteføljen kjøper Ovf verktøy fra MSCI.

Forvaltere av norske aksjer og renteplasseringer

I Norge har Ovf investert i fond forvaltet av DNB, Nordea, Danske Bank og Alfred Berg.  Videre har Ovf kortsiktige plasseringer i pengemarkedet via Holberg og Storebrand.

Forvaltere av internasjonale aksjer og renteplasseringer

Ovf har internasjonale aksje- og renteplasseringer i form av fond forvaltet av Nordea, Generation, Carnegie, F&C, Stewart Investors, Storebrand, Pimco, Payden, Alfred Berg og BNP Paribas.

Forvaltere av eiendoms- og infrastukturfond

Fondet har plassert midler i norske og internasjonale eiendoms- og infrastrukturfond forvaltet av Aberdeen, Union, Pareto, AXA, F&C og JP Morgan. 

Skriv ut