Borre prestegård i Vestfold

Retningslinjer for forvaltningen av eiendomsmassen til Opplysningsvesenets fond

Retningslinjene i fondet er basert på Ovfs overordnede verdigrunnlag. Retningslinjene gjelder for eiendomsforvaltningen i Eiendomsavdelingen med underliggende seksjoner.

Retningslinjer for samfunnsansvarlig eiendomsforvaltning_OVF

Skriv ut