Nabovarsel og naboerklæring

Nabovarsel

I forbindelse med byggesaker, fradeling av eiendom mv. er det krav om at naboer blir varslet om tiltaket. Nabovarsel skal da sendes til naboeiendommen. Der hvor naboeiendommen er festetomt, skal nabovarsel sendes både til grunneier og til fester.

Når du søker om nabovarsel er det viktig at kartvedlegg og informasjon om tiltaket er klart og tydelig, slik at vi lettere kan vurdere nabovarselet.

Nabovarsler sendes inn til ovf@ovf.no.

Naboerklæring

Ved tiltak som fraviker fra lovens regler om fire meters avstand til felles eiendomsgrense, er det krav om skriftlig samtykke fra nabo før tiltaket kan godkjennes. Naboerklæring er en betegnelse på dette skriftlige samtykke.

Når du søker om naboerklæring vil vi i skjema etterspørre den informasjonen som er nødvendig for oss i vår vurdering. Det er viktig her at du har et kartvedlegg som tydelig viser avstanden til felles eiendomsgrense.

Naboerklæring kan du sende inn ved å bruke skjema nedenfor.

Send naboerklæring

Send søknad om naboerklæring her