Siljan prestebolig er utleid Foto: Ovf 2015

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård. Informasjon om hver enkelt prestebolig kan du søke opp på våre sider.   

U t l e i e

Våre boliger ligger også ute på Finn.no til utleie 

Gammel prestegård til utleie; Ramnes på Re i Vestfold

Ibestad presteboig er til utleie.  

 

........................................................................................................................................................................................................

S a l g

 

Se våre presteboliger til salgs:

 

 Halsa prestebolig på Nordmøre er tilsalgs 

___________________________________________________________________

Lillehammer prostebolig har god planløsning og er til salgs.

 

_______________________________________________________________________

Følg med på nettsidene ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Skriv ut