Siljan prestebolig er utleid Foto: Ovf 2015

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård. Informasjon om hver enkelt prestebolig kan du søke opp på våre sider.   

U t l e i e

Våre boliger ligger også ute på Finn.no til utleie 

Rindal prestebolig på Nordmøre er til utleie

Leksvik prestebolig ved Trondheimsfjorden er til utleie

Ibestad prestebolig er til utleie.  

Sirdal prestebolig er til utleie

Sør-Odal prestebolig, Strøm- er til utleie

........................................................................................................................................................................................................

S a l g

Se våre presteboliger til salgs under Finn prestebolig:

 

___________________________________________________________________

 

Følg med på nettsidene ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Skriv ut