Siljan prestebolig er utleid Foto: Ovf 2015

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård. Informasjon om hver enkelt prestebolig kan du søke opp på våre sider.   

U t l e i e

Våre boliger ligger også ute på Finn.no til utleie 

Borgund prestebolig ligger i naturskjønne omgivelser. Huset som ble oppført i 1888 er til leie.

Brunlanes . Den store og flotte Tanum prestebolig i Vestfold er til leie.

Finnøy prestebolig er til utleie

........................................................................................................................................................................................................

S a l g

 

Se våre presteboliger til salgs:

 

På Sandstad selges Hitra kap, en tidligere både sorenskrivergård og prestegård. 

____________________________________________________________________

Lillehammer prostebolig har god planløsning og er til salgs. Visning 21. oktober.  

 

 

Følg med på nettsidene ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Skriv ut