Christopher Anker var byggherre for Ringsaker prestegård som ble oppført i 1747. Prestegården på Hedmark ligger nær til den gamle middelalderkirken fra 1100-tallet.

Opphør av boplikten

Regjeringen bestemte at boplikten for prester i Den norske kirke opphørte 1. september 2015.

Stor omlegging

Frem til denne dato har hovedregelen vært at prestene skal bo i distriktet hvor de gjør tjeneste, det vil si i prostiet. Etter september 2015 vil de fritt kunne velge bolig og bosted. Dette er en stor omlegging for presteskapet og for menighetene som er vant med at presten bor i soknet eller prostiet.

Borett i stedet for boplikt

Prestene kan fortsette å bo i tjenesteboligen på samme vilkår som før, med en svært moderat husleie. Ved ansettelsen har de fått en borett så lenge de er i stillingen, mens de tidligere hadde en boplikt.

Kommunale tjenesteboliger


Kommunene har rundt 159 presteboliger i 2017, mens Ovf har 380 presteboliger fordelt over hele landet ca en fjerdedel av disse boligene er vedtaksfredet. Litt under halvparten av prestene vil fortsette å bo i tjenesteboligene, og kommunene vil fortsatt få refusjon fra Ovf for å holde bolig for presten. Så lenge presten blir i stillingen, og fortsetter å bo i tjenesteboligen vil rammebetingelsene være som før. Hvis prestene ønsker å kjøpe en kommunal tjenestebolig må presten selv måtte ta kontakt med kommunen.

Mulig å kjøpe tjenestebolig

Fondet vil selge flere presteboliger i kommuner hvor behovet for tjenesteboliger er mindre. Noen prester vil kunne være interessert i å kjøpe tjenesteboligen de bor i hvis de får anledning til dette. I  2016 var det flere prester som kjøpte sin egen prestebolig. 

Boligene vil selges på det åpne markedet der det ikke er spesielle hensyn som tilsier en annen løsning.

«Prestegårder som kulturminner for Den norske kirke» (ekstern lenke).

Skriv ut