Alvdal prestebolig
NULL

Alvdal prestebolig

Alvdal prestegård ligger nært til Alvdal sentrum. Den ble innkjøpt til prestegård i 1865 og gårdens navn var Lillesteien. Prestegården med fire freda bygninger ble oppført i perioden 1870-72. Våninghusets planløsning bærer endel preg av de typetegninger og det mønsteret for prestegårder som landbruksreformator Sverdrup og arkitekt Linstow foreslo i 1835. Huset er oppført i laftet tømmer og er på halvannen etasje. På langsiden mot tunet er det et bislag og en veranda- inngang i sveitserstil. Dette er et nyere trekk. Tunet består av: forpakterbolig/drengestua, driftsbygning, vedskjul og utedo. Toatalt utgjør bygningene en helhet med sine arkitektoniske detaljer og sitt særpreg.