Ansatte i Ovf med datterselskaper
Ansatte i Ovf med datterselskaper.

Organisasjon og datterselskaper

Fondet er underlagt Kulturdepartementet og forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fonds styre. Styret oppnevnes ihht. forvaltningsorganets vedtekter §2 av departementet og sammensettes med fem medlemmer med varamedlemmer. Styret for perioden 2017-2020 består av :

Styret

  Styreleder:  

  Stephan Lange Jervell  

   

  Lars Martin Lunde  

  Styremedlemmer:  

  Kristian Dahlberg Hauge

     

  Karin-Elin Berg (oppnevnt etter forslag fra Kirkerådet)      

     

  Berit Agnethe Bråthen (oppnevnt etter forslag fra Presteforeningen)  

  Fast møtende varamedlem:  

  Helge Aarseth

Organisasjon

Fondets eiendommer består av prestegårder, presteboliger, festetomter og andre tomter, vassdrag, næringseiendommer, og skog og utmark. Eiendommene forvaltes av Forvaltingsorganet og fondets datterselskaper.

kun ledergr_2017-02-organisasjon ovf med datterselskaper

Datterselskaper

Ovf er en stor grunneier. Forretningsvirksomheten innen flere av disse områdene er skilt ut i egne datterselskaper. Det samme gjelder leveringen av IKT-tjenester til kirken.

Clemens Eiendom

Driver kommersiell eiendomsutvikling på fondets arealer. Clemens Eiendom ivaretar også rollen som eier og forvalter av fondets næringseiendommer. Ler mer

Granavolden Gjæstgiveri

Et moderne og gjestgiveri på historisk grunn på Hadeland. Gjestgiveriet har 74 senger fordelt på 45 nyoppussede rom og nye konferanselokaler. Les mer

Clemens Kraft

Blant de største aktørene innen småkraft i Norge. I 2014 hadde selskapet 14 produserende kraftverk, 6 nye under bygging og 47 prosjekter med konsesjon. Les mer

Clemens Skog

Drifter fondets skoger på nesten 900 000 da, hvorav over halvparten er produktiv skog. Annen virksomhet er jakt, fiske, hytteutleie og utnytting av grus og mineraler. Les mer

Kirkepartner IKT

Leverer IKT-tjenester til kirkelige enheter og er en bidragsyter i arbeidet med å samle hele Den norske kirke til et felles «IKT-rike». Les mer

Skriv ut