Vi søker etter økonomidirektør

En spennende og bredt arbeidsfelt med mange muligheter for rette vedkommende

CFO får overordnet ansvar for balanse-og risikostyring, økonomi og regnskap, kapitalforvaltning og funding.

Du skal sikre helhetlig økonomistyring på tvers av konsernet, og bidra kommersielt og strategisk til Ovfs videre utvikling, blant annet gjennom oppkjøp og investeringer. Rett kandidat har høyere økonomisk utdanning og bred erfaringfra økonomi-og virksomhetsstyring i større virksomheter. Du har god innsikt i kapitalforvaltning, og er en leder som er genuint opptatt av mennesker og drives av å motivere dine medarbeidere.

For nærmere informasjon kontakt Ole -Wilhelm Meyer, direktør i Ovf på telefon 908 45 523

eller Ole Petter Melleby i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.  Se stillingsannonsen her

Skriv ut