Ansatte

Sist oppdatert 29. juni 2017

Etternavn

Fornavn

Stilling

Telefon

Mobiltelefon

 

Meyer

Ole-Wilhelm

Direktør

23 08 15 02

908 45 523

ole-wilhelm.meyer(at)ovf.no

 
HR & Kommunikasjon

Hafredal

Judy Velle

Leder

23 08 15 28

916 53 531

judy.velle.hafredal(at)ovf.no

Berdal

Sigrunn

Kommunikasjon,Web

23 08 14 85

958 51 348

sigrunn.berdal(at)ovf.no

Slette

Jorun Helene

HR / HMS /Administrasjon

23 08 15 57

911 96 307

jorun.slette(at)ovf.no

Andersen

Nadia Frenning

HR-rådgiver

23 08 15 64

995 09 352

nadia.frenning.andersen(at)ovf.no

 
Eiendomsavdelingen

Mollestad

Anne Stine Eger

Leder

23 08 15 65

934 80 096

anne.stine.eger.mollestad(at)ovf.no

 
Agronomisk seksjon

Tollan

Ivar

Leder

23 08 15 13

920 67 040

ivar.tollan(at)ovf.no

 
Arealforvaltning

Barbo

Anne

Leder

23 08 15 07

450 05 306

anne.barbo(at)ovf.no

Mohammad

Usman

Saksbehandler Eiendom og GIS

23 08 14 79

995 03 104

mohammad.usman(at)ovf.no

Høiseth

Jorunn Høidahl

Oppland, Hedmark, Nord- og Sør-Trøndelag

23 08 15 50

452 68 165

jorunn.hoeidahl.hoeiseth(at)ovf.no

Jansen

Mads

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

23 08 16 17

959 70 191

 mads.jansen(at)ovf.no

Pettersbakken

Frode

Planbehandling

23 08 15 43

450 05 351

frode.pettersbakken(at)ovf.no

Fisketjønn

Marita Grønsten

Nordland, Finnmark og Troms

23 08 15 47

476 05 034

marita.groensten.fisketjoenn(at)ovf.no

Hansen-Gaard

Hans Sverre

Telemark, Buskerud og Østfold

23 08 16 39

913 97 506

hans.sverre.hansen-gaard(at)ovf.no

Bjøre

Elisabeth

Oslo, Akershus, Vestfold, Aust- og Vest-Agder

23 08 15 23

911 92 386

elisabeth.bjoere(at)ovf.no

 
Bygningsforvaltning

Sundby

Trond

Leder

23 08 14 84

916 39 533

trond.sundby(at)ovf.no

Aarstrand

Kjetil

Prestegårdsinspektør Hamar

911 08 435

kjetil.aarstrand(at)ovf.no

Berg

Knut

Prestegårdsinspektør Møre og Nidaros

23 08 15 83

451 15 000

knut.berg(at)ovf.no

Berg

Nina

Teknisk tegner

23 08 16 41

412 34 564

nina.berg(at)ovf.no

Birkeland

Gunnar A.

Prestegårdsinspektør /Kulturminneutreder

23 08 15 12

450 05 312

gunnar.birkeland(at)ovf.no

Knudsen

Jan

Prestegårdsinspektør Agder Telemark Stavanger

922 14 286

jan.knudsen(at)ovf.no

Rusten

Goro

Prestegårdsinspektør Borg og Oslo

23 08 15 16

450 05 311

goro.rusten(at)ovf.no

Stedje

Jan

Prestegårdsinspektør Bjørgvin

957 03 272

jan.stedje(at)ovf.no

Sørem

Arne Vidar

Prestegårdsinspektør Tunsberg og Buskerud

23 08 16 42

458 44 950

arne.sorem(at)ovf.no

Selstad

Eli

Bygningsforvaltning

23 08 15 60

450 05 360

eli.selstad(at)ovf.no

Thorsvik

Odd

Prestegårdsinspektør Sør-Hålogaland

478 37 501

odd.thorsvik(at)ovf.no

Krøger

Markus

Prestegårdsinspektør Nord-Hålogaland

913 34 298

markus.kroeger(at)ovf.no

 
Tomtefeste

Bjerring

Hans P.

Advokat, Leder

23 08 15 20

450 05 320

hans.bjerring(at)ovf.no

Røssaak

Olav Andreas

Advokat, Telemark, Buskerud, Østfold

23 08 15 26

959 05 577

olav.rossaak(at)ovf.no

Rannekleiv

Helga Karin T.

Advokat, Oslo, Akershus, Vestfold, Aust- og Vest-Agder

23 08 15 25

975 31 448

helga.rannekleiv(at)ovf.no

Midling-Hansen

Ole-Sverre

Advokat, Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag

23 08 15 61

413 76 179

ole-sverre.midling-hansen(at)ovf.no

Sperre

Ole

Advokat, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

23 08 15 45

948 58 228

ole.sperre(at)ovf.no

Sørensen

Kitty Moss

Advokat, Nordland, Finnmark og Troms

23 08 15 46

995 45 913

kitty.moss.soerensen(at)ovf.no

 
Kontraktservice

Midgaard

Tim V.

Leder

23 08 15 21

995 77 288

tim.berntsen(at)ovf.no

Hetland

Torunn

Telemark, Buskerud, Oppland, Østfold

23 08  15 49 

916 45 341

torunn.hetland(at)ovf.no

Green

Anja Klingenberg

Trøndelag, Hedmark

23 08 14 86

977 00 429

anja.green(at)ovf.no

Hanssen

Pernille Romøren

Finnmark, Troms, Nordland

23 08 15 38

988 91 524

pernille.romoeren.hanssen(at)ovf.no

Jenssen

Anette

Nord-Norge, Trøndelag, Hedmark

23 08 15 19

976 05 326

anette.jenssen(at)ovf.no

Johansson

Ida

Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder

23 08 15 27

913 59 909

ida.johansson(at)ovf.no

Milde

Kati

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland,
Rogaland

23 08 15 44

458 51 395

kati.milde(at)ovf.no

Andersen

Jonas Alexander

Sør-Norge, minus Trøndelag og Hedmark

23 08 15 66

926 86 068

jonas.alexander.andersen(at)ovf.no

Lande

Sandra

Utleie bolig

23 08 15 14

976 76 102

sandra.lande(at)ovf.no

Reiss-Jacobsen

Jørgen

Rettighetsavklaring, delingssaker, eiendomsskatt 

23 08 15 79

404 71 625

joergen.reiss-jacobsen(at)ovf.no 

 
Salg

Barbo

Anne

Leder

23 08 15 07

450 05 306

anne.barbo(at)ovf.no

Reinsnos

Torunn

Salg

23 08 15 06

930 66 755

torunn.reinsnos(at)ovf.no

Skaug

Terje

Salg

23 08 15 04

450 05 304

terje.skaug(at)ovf.no

 
Finans, økonomi og forretningstøtte

Solli

Jon Gunnar

Leder

23 08 16 25

970 38 507

jon.gunnar.solli(at)ovf.no

Svensen

Lars

Controller

23 08 14 94

410 09 026

lars.svensen(at)ovf.no

 
Økonomi, regnskap, lønn

Brekkum

Bente

Regnskapsjef

23 08 15 24

990 74 660

bente.brekkum(at)ovf.no

Nordahl

Jill

Økonomi/regnskap

23 08 15 73

450 05 322

jill.nordahl(at)ovf.no

Rudshaug

Hilde

Økonomi/regnskap

23 08 15 75

988 18 474

hilde.rudshaug(at)ovf.no

Sarmast

Judith

Økonomi/lønn

23 08 15 51

450 05 341

judith.sarmast(at)ovf.no

Skar

Marina A.

Økonomi/regnskap

23 08 15 71

920 52 557

marina.a.skar(at)ovf.no

 
Kapital- og risikostyring

Kristiansen

Dagfinn

Porteføljeforvalter

23 08 15 70

472 37 302

dagfinn.kristiansen(at)ovf.no

Ulverud

Lars

Investment Manager

23 08 15 81

996 30 481

lars.ulverud(at)ovf.no

 
Dokumentasjonssenter 

Hansen

Lise Kristine

Leder

23 08 15 56

938 86 754

lise.kristine.hansen(at)ovf.no

Andersen

Rune

Dokumentforvalter

23 08 15 52

rune.andersen(at)ovf.no

Fjellestad

Marie-Luise

Dokumentforvalter

23 08 15 53

marie.luise.fjellestad(at)ovf.no

Gulbrandsen

Birthe Regine

Dokumentforvalter

23 08 15 05

birthe.regine.gulbrandsen(at)ovf.no

Lundborg

Turid

Dokumentforvalter

23 08 15 55

turid.lundborg(at)ovf.no

Mjøs

Astrid

Dokumentforvalter

23 08 16 27

astrid.mjos(at)ovf.no

Tokvam

Kari

Dokumentforvalter

23 08 15 08

kari.tokvam(at)ovf.no

Østerbø

Karianne

Dokumentforvalter

23 08 15 54

karianne.osterbo(at)ovf.no

 IT

Rustad

Knut Erik

Leder

23 08 15 30

knut.erik.rustad(at)ovf.no

Perez

Stefan

IT-rådgiver

23 08 15 29

936 90 345

stefan.perez(at)ovf.no

 
Juridisk/Compliance

Bredrup

Camilla Aa.

Leder

23 08 16 24

907 22 405

camilla.bredrup(at)ovf.no

Glomdal

Harald Magne

Advokatfullmektig

23 08 15 80

450 05 321

harald.glomdal(at)ovf.no

Stølen

Liv

Advokat

Permisjon

Møller

Bjørnar

Advokatfullmektig

23 08 15 09

971 75 785

bjoernar.moeller(at)ovf.no

Clemens Skog

Lindemann

Fredrik

Leder

23 08 16 18

920 31 616

fredrik.lindemann(at)ovf.no

Borrman

Ragnar

Skogforvalter

976 35 811

ragnar.borrman(at)ovf.no

Brennodden

Rolf

Skog- og utmarkskonsulent

414 33 680

rolf.brennodden(at)ovf.no

Skriv ut